A projekt címe: „Oktatási intézmények határmenti együttműködése a kulturális identitás megőrzése érdekében, a hagyományos művészet által”.

Projekt kód : HURO/0901/025/2.5.1.

Támogató: Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Tevékenységi terület: Közösségek közötti együttműködés

Időtartam (hónapokban): 12

Kezdés időpontja: 2011/01/01

Zárás időpontja: 2012/03/31

A projekt teljes költségvetése: 34.100,00 EUR

Állami támogatás: 2498,10 EUR

Projekt igazgató: Eugen Negruțiu, eugen@crinsong.ro

A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

-->